home

Plaats uw reservatie :


Product :Feestmobiel
Periode :van tot
Voornaam : *
Naam : *
Straat : *
Huisnummer : *
Bus :
Postcode : *
Gemeente : *
Telefoon : *
Ja, ik wil informatie en/of reclame ontvangen van Concentra Media Groep en/of partners per
Emailadres : *
Abonnee :Ja  Nee 
Totaal bedrag :
135 €
 Ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden
Concentra Privacy beleid
De door u verstrekte gegevens, worden opgenomen in een gegevensbestand van CONCENTRA Media Groep NV, te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10. Ze zijn bestemd voor de promotie en verkoop van onze producten. U hebt steeds recht op inzage, verbetering en schrapping van uw gegevens en u hebt het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking en de doorgifte van uw gegevens. De gegevens kunnen gebruikt worden door Concentra. Indien u dit niet wenst, gelieve dan dit hokje aan te kruisen.

 De gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden. Indien u dit niet wenst, gelieve dan dit hokje aan te kruisen.

Klik hier indien je geen e-mails wenst te ontvangen van Concentra