home

Algemene Voorwaarden PARTYMOBIEL

TUSSEN: Mediahuis NV, met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2

En de gebruiker

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

De uitlener is uitgeefster van ondermeer "Het Belang van Limburg".

De gebruiker wenst gebruik te maken van de door de uitlener geboden mogelijkheid om niet-overdraagbaar de door de uitlener ter beschikking gestelde Partymobiel te gebruiken.

De door de uitlener in gebruik aan de gebruiker ter beschikking gestelde goederen zijn één of meerdere van volgende:

 • Feestmobiel
 • Receptiemobiel
 • XL-gamesmobiel
 • Vlaamse Spelen mobiel
 • Springkasteel
 • Hindernissenbaan
 • Babymobiel
 • Circuskoffer
 • Publiboogmobiel
 • Sumobiel
 • Reuze gezelschapsspelen
 • Verkleedkoffer

De gebruiker betaalt aan de uitlener een forfaitaire administratievergoeding.

De reservatie is slechts definitief vanaf het moment dat het volledige gevraagde bedrag via overschrijving betaald is. De betaling moet binnen de 14 dagen voldaan zijn, anders vervalt de reservatie.

Bij het uitlenen van de Feestmobiel - Receptiemobiel - XL-gamesmobiel - Vlaamse Spelen mobiel -Circuskoffer - Publiboogmobiel - Sumobiel - Verkleedkoffer - Reuze gezelschapsspelen

De door de uitlener ter beschikking gestelde mobiel met inhoud zal door de gebruiker enkel en uitsluitend gebruikt worden voor vervoer van de door de uitlener ter beschikking gestelde goederen. Ander gebruik van de ter beschikking gestelde aanhangwagen is uitgesloten.

Indien blijkt dat de gebruiker misbruik heeft gemaakt van de ter beschikking gestelde aanhangwagen met inhoud, is door de gebruiker een forfaitaire vergoeding van 1.000 euro verschuldigd aan de uitlener en zal de gebruiker binnen de 5 dagen bovendien het gebruik vergoeden aan 100 euro per dag.

De gebruiker zal het gebruik van de aanhangwagen melden bij de verzekering en de aanhangwagen gebruiken in overeenstemming met de verkeerswetgeving en de verzekeringswetgeving. Eventuele boetes zijn voor rekening van de gebruiker. U zorgt zelf voor een nummerplaat voor de XL-gamesmobiel, Vlaamse Spelen mobiel en Receptiemobiel. U dient geen nummerplaat mee te brengen voor de Feestmobiel deze beschikt over een Q-plaat.
Voor de Feestmobiel dient u zelf over een keuringsbewijs te beschikken voor een wagen met trekhaak voor meer dan 750kg. Voor de Sportmobiel, Vlaamse Spelen mobiel en de XL-gamesmobiel en de volstaat een keuringsbewijs voor een wagen met trekhaak tot 500kg.

De Publiboogmobiel zit in een transportzak. U dient voldoende plaats te voorzien in uw koffer of u dient zelf te zorgen voor een aanhangwagen.

De hierboven genoemde goederen zullen van vrijdag tot maandag (12u00) ter beschikking gesteld worden van de gebruiker. Het is niet toegestaan om de partymobiels onder te verhuren. Bij vaststelling hiervan, kan Huppeldepup overgaan tot onmiddellijke ophaling van de partymobiel. Een schadevergoeding van min. €200 zal aan de huurder worden aangerekend.

De gebruiker verbindt er zich toe om de ter beschikking gestelde goederen op eerste verzoek van de uitlener terug te geven aan de uitlener.

Alleszins is de gebruiker gehouden tot teruggave van de ter beschikking gestelde goederen aan de uitlener op de voorziene einddatum.

In geen enkel geval is de uitlener bij beëindiging van de bruiklening gehouden tot enige vergoeding aan de gebruiker.

De gebruiker verklaart dat hij de Partymobiel, met inhoud in goede staat en volledig heeft ontvangen en betaalt binnen de 14 dagen na reservatie een waarborg van € 100 per partymobiel module. De waarborg moet betaald worden via overschrijving. Deze waarborg wordt twee weken na het inleveren van het materiaal terug gestort op het rekeningnummer van de klant. Dit uitsluitend bij tijdige, volledige en onbeschadigde inlevering.

Bij verlies, diefstal of beschadiging van de ter beschikking gestelde goederen is de gebruiker gehouden de aankoopwaarde aan de uitlener te vergoeden.

De gebruiker is bewaarder van de ter beschikking gestelde goederen en zal die goederen als een goed huisvader op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid gebruiken.

De uitlener is niet aansprakelijk voor ongevallen met of schade door de ter beschikking gestelde goederen.

Uit deze overeenkomst ontstaan voor de gebruiker geen andere rechten dan het gebruik van de ter beschikking gestelde goederen.

Annuleren kan tot 30 dagen vóór de gereserveerde datum. Indien u later annuleert of de Partymobiel niet wordt opgehaald op de voorgestelde datum, zal het gestorte bedrag niet terugbetaald worden.

Annuleren van de sportmobiel/publiboogmobiel kan uitzonderlijk tot 5 werkdagen vóór de gereserveerde datum. Indien u dit niet doet zal de gestorte waarbord niet terugbetaald worden. De waarborg zal ook ingehouden worden wanneer u de sportmobiel/publiboogmobiel niet komt afhalen.

Bij het uitlenen van de Feestmobiel - Receptiemobiel - XL-gamesmobiel - Vlaamse Spelen mobiel - Circuskoffer - Publiboogmobiel - Sumobiel - Verkleedkoffer - Reuze gezeslchapsspelen

De Partymobiel moet de laatste vrijdag voor het event opgehaald worden tussen 9u en 12u en teruggebracht op maandag tussen  9u en 12u. Indien u de Partymobiel niet tijdig terug brengt, zonder voorafgaandelijke verwittiging, dan zal de wachttijd aangerekend worden (aan €25/uur) voor de uren dat het personeel langer aanwezig moet blijven. Bij laattijdige terug bezorging, van de ontleende goederen, wordt er door Huppeldepup altijd een vergoeding van minimum 25 euro ingehouden van de waarborg.

Bij het uitlenen van de Springkastelenmobiel - Hindernissenbaanmobiel

De Partymobiel moet de laatste zaterdag voor het event opgehaald worden tussen 9u en 12u en teruggebracht op maandag tussen 9u en 12u. Indien u de Partymobiel niet tijdig terug brengt, zonder voorafgaandelijke verwittiging, dan zal de wachttijd aangerekend worden (aan €25/uur) voor de uren dat het personeel langer aanwezig moet blijven. Bij laattijdige terug bezorging, van de ontleende goederen, wordt er door Huppeldepup altijd een vergoeding van minimum 25 euro ingehouden van de waarborg.

Bij het uitlenen van de Babymobiel

De Partymobiel moet de vrijdag voor het event opgehaald worden tussen 9u en 12u en een week later teruggebracht op vrijdag tussen 9u en 12u. Indien u de Partymobiel niet tijdig terug brengt, zonder voorafgaandelijke verwittiging, dan zal de wachttijd aangerekend worden (aan €25/uur) voor de uren dat het personeel langer aanwezig moet blijven. Bij laattijdige terug bezorging, van de ontleende goederen, wordt er door Huppeldepup altijd een vergoeding van minimum 25 euro ingehouden van de waarborg.

Alle materialen worden uitgebreid gecontroleerd bij inlevering. Houd hier rekening mee.

De Springkastelenmobiel, Hindernissenbaanmobiel, Sumobiel en Babymobiel dienen opgerold te worden zoals voorzien in de bijgeleverde richtlijnen. Is dit niet het geval, dan kan er door Huppeldepup een vergoeding van minimum 25 euro worden ingehouden van de waarborg.

Contactgegevens 

Huppeldepup BVBA:
Bloemenhofstraat 26
3500 Hasselt
0478 59 29 29
info@huppeldepup.be

Het materiaal mag niet opgesteld worden bij te hoge windsnelheden en zeker niet bij windsnelheden van meer dan 50 km/per uur.

Om volgende redenen is het mogelijk dat Huppeldepup een deel van of uw volledige waarborg inhoudt:

* Bij schade of ontbreken van onderdelen van de Partymobiel.

* Bij het laattijdig ophalen of terugbrengen van materiaal, zonder hierover contact op te nemen met Huppeldepup.

* Indien het springkasteel/hindernissenbaan/babymobiel ernstig vuil en overdreven nat is.Bijlage bruikleningcontract: inventaris Partymobiel 

* Indien het springkasteel/hindernissenbaan/babymobiel beschadigd is. Bij beschadiging zullen de volledige herstelkosten verhaald worden op de huurder.

* Indien ons personeel nodeloos moet wachten bij levering en/of ophaling. (Bijv. de huurder is niet aanwezig op het afgesproken uur)

* Indien het springkasteel/hindernissenbaan/babymobiel/straatboog niet is opgeplooid volgens de gegeven instructies. (Bijv. het personeel moet het volledige springkasteel/hindernissenbaan/straatboog terug opplooien).

* Bij verlies of diefstal van het springkasteel/hindernissenbaan/babymobiel , de motor, het onderzeil, de bevestigingslinten, de bevestigingshaken of de gebruiksaanwijzing.

* Indien het springkasteel/hindernissenbaan/babymobiel onderverhuurd wordt of gebruikt wordt voor commerciële doeleinden in eender welke vorm.

 

Type:  Feestmobiel

Aanwezig bij Aantal Waarde per stuk*  (€)
aanhangwagen 1 € 3.250
partytent 3 x 3 m 2 € 1.800
bankettafel 3 € 130
tafelnappen 3 € 59
stoelen 20 € 35
halogeenlamp met verlengdraad 25m 2 € 125
hangsloten met sleutel 2 € 5
metalen slot voor haak aanhangwagen 1 € 40

 

Type:  Receptiemobiel

Aanwezig bij Aantal Waarde per stuk*  (€)
aanhangwagen 1 € 3.250
partytent 3 x 3 m 2 € 1.800
receptietafel 10 € 96
tafelnappen receptietafel 10 € 24
barkrukken 30 € 40
halogeenlamp met verlengdraad 25m 2 € 125
sleutel aanhangwagen 1 € 5
metalen slot voor haak aanhangwagen 1 € 40

 

Type:  Springkastelenmobiel

Aanwezig bij Aantal Waarde per stuk*  (€)
aanhangwagen 1 € 950
springkasteel met blower 1 € 3.900
verlengdraad 25m 1 € 50
onderzeil met riem 1 € 60
bevestigingshaken 2 €10
handleiding 1 € 15
opbergzak 1 € 75
metalen slot voor haak aanhangwagen 1 € 50
sleutel aanhangwagen 2 € 10

 

Type:  Hindernissenbaanmobiel

Aanwezig bij Aantal Waarde per stuk*  (€)
aanhangwagen 1 € 950
hindernissenbaan met blower 1 €4.260
verlengdraad 25m 1 € 50
onderzeil 1 € 60
bevestigingshaken 2 € 10
handleiding 1 € 15
opbergzak 1 € 75
metalen slot voor haak aanhangwagen 1 € 50
sleutel aanhangwagen 2 € 10

 

Type:  Publiboogmobiel

Aanwezig bij Aantal Waarde per stuk*  (€)
publiboog 1 € 4250

 

Type:  XL-gamesmobiel

Aanwezig bij Aantal Waarde per stuk*  (€)
aanhangwagen 1 € 1.800
XL-games 5 € 500
hangsloten met sleutel 2 € 5
metalen slot voor haak aanhangwagen 1 € 40

 

Type:  Vlaamse Spelen mobiel

Aanwezig bij Aantal Waarde per stuk*  (€)
aanhangwagen 1 € 1.800
Vlaamse spelen 8 € 200
hangsloten met sleutel 2 € 5
metalen slot voor haak aanhangwagen 1 € 40

 

Type:  Circuskoffer

Aanwezig bij Aantal Waarde per stuk*  (€)
koffer 1 € 60
circusspelen 1 € 530

 

Type:  Babymobiel

Aanwezig bij Aantal Waarde per stuk*  (€)
baby met motor en opbergzak 1 € 1.500
slabbertje 1 € 175
bevestigingshaken (met opbergzakje) 6 € 10
verlengkabel 25m 1 € 50

 

 

 Type : Sumobiel

Aanwezig bij Aantal Waarde (€)
Sumoset 2  
Helmen 2  
Knotsen 2  
Mat middencirkel 1  
Matten rond de middencirkel 4  
Riemen 4  
Zakken 3  
TOTALE WAARDE   € 3.500